การตรวจสอบโครงสร้างภายในอุปกรณ์ขนาดใหญ่ด้วยกล้องถ่ายภาพ