การพัฒนาวิธีการคัดกรองแบคทีเรียผลิตสาร PHA สูงโดยใช้เทคนิคมัลติเพล็กซ์โคโลนีพีซีอาร์