ผลการเสริม Emulsifiers ต่อค่าการใช้ประโยชน์ได้ของพลังงานและการย่อยได้ของโปรตีนและไขมันที่ลำไส้เล็กส่วนท้ายในอาหารไก่กระทง