การใช้แร่ธาตุอินทรีย์ในอาหารกุ้ง

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ. ศรีน้อย ชุ่มคำ, exJutathip Wingpad, "Wingpad, J., O. Jintasataporn and S. Chumkam. Effects of organic mineral supplementation on growth performance and immunity of White shrimp (Litopenaeus vannamei).", Proceeding of The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production 2019 (TASP 2019) and The 2nd International Conference on Native Chicken 2019 (ICONC 2019) at Surasammanakhan Hotel, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand. 9-12 July 2019. P 151-155., 9 - 12 กรกฎาคม 2019, นครราชสีมา ประเทศไทย