การพัฒนาวิธีตรวจโรค Tilapia Lake Virus ด้วยตัวอย่างที่ไม่ต้องทำลายปลา

Publish Year International Journal 2
2020 exTheerawut Phusantisampan, exPattarasuda Rawiwan, exSri Rajiv Kumar Roy, exMalinee Sriariyanun, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP) Assay for the Specific and Rapid Detection of Tilapia Lake Virus", Journal of Visualized Experiments, ปีที่ 159, ฉบับที่ e61025, พฤษภาคม 2020, หน้า 1-6
2018 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exน.สพ.ปวริศร์ เลี่ยมนิมิต, exสพ.ญ.วรญาณี ธรรมธร, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "Tilapia Lake Virus: update and recent research progress", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 48, ฉบับที่ supplement, เมษายน 2018, หน้า O19-O20
Publish Year International Conference 1
2018 exสพ.ญ.ณัฐวดี มนต์อ่อน, exน.สพ.ปวริศร์ เลี่ยมนิมิตร, exนางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Horizontal transmission and non-lethal sampling method for tilapia lake virus in tilapia", Asian Pacific Aquaculture 2018, 23 - 26 เมษายน 2018, Taipei ไต้หวัน