นวัตกรรมยางพาราในการประยุกต์ด้านวัสดุก่อสร้างสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2020 exChaturaphat Tharasana, exAniruj Wongaunjai, ex Puwitoo Sornsanee, exVichasharn Jitprarop, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Alternative of bone china and porcelain as ceramic hand molds for rubber latex glove films formation via dipping process", REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 523-537
2018 exNattapol Dedruktip, exWasan Leelawanachai, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Natural Rubber-Whisker Alumina Fiber Composite Materials for Mechanical and Thermal Insulation Applications", Key Engineering Materials, ปีที่ 789, ฉบับที่ 1, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2018, หน้า 221-225
Publish Year International Trademark 2
2020 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exภัทรสุดา มานันตพงศ์, exอินทร์ชลิตา จิตต์การุณย์, "สูตรส่วนผสมผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าชนิดปูนมอร์ตาคอมพอสิต (Composite mortar board) ด้วยน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ (Pre-vulcanized latex) เสริมแรงด้วยเส้นใย", Kasetsart University, 2020
2019 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exภัทรสุดา มานันตพงศ์, exอินทร์ชลิตา จิตต์การุณย์, "สูตรผสมผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานชนิดยิปซั่มคอมพอสิต (Composite gypsum board) ด้วยน้ำยางธรรมชาติคอมปาวด์ (Natural rubber compound)", Kasetsart University, 2019