การวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดกาแฟอาราบิก้าด้วยระบบเกษตรปลอดสารเคมี

Publish Year National Conference 1
2017 exWissarut Sukhaket, exPhawini Khetnon, exDumrongpon Dummai, inนางสาวดวงทิพย์ กันฐา, "Diversity of insect fauna and pollinators in organic arabica coffee plantation at Ban Khun Lao, Chiang Rai province, the north of Thailand", ASEAN+6 Organic Agriculture Forum , 22 - 24 สิงหาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย