แผ่นฝ้าเพดานชนิดยิปซั่มคอมพอสิตด้วยน้ำยางธรรมชาติคอมปาวด์สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง