การฆ่าเชื้อน้ำผลไม้ที่มีเนื้อด้วยเทคโนโลยีHigh Electric Field Alternating Current

  • JICA-KIRIN Fellowship Programme (2017-2018)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2560-2561)

  • inดร.หทัยชนก กันตรง

  • inดร.หทัยชนก กันตรง,exProf.Dr. Kunihiko UEMURA

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.หทัยชนก กันตรง, exKunihiko Uemura, exSumiyo Kanafusa, exChieko Takahashi, "Minimum Heating Pasteurization of Watermelon Puree using High Electric Field Alternating Current", The 2018 Annual Meeting of the Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry (JSBBA 2018), 15 - 18 มีนาคม 2018, นาโกย่า ญี่ปุ่น