การฆ่าเชื้อน้ำผลไม้ที่มีเนื้อด้วยเทคโนโลยีHigh Electric Field Alternating Current

  • JICA-KIRIN Fellowship Programme (2017-2018)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2560-2561)

  • inดร.หทัยชนก กันตรง

  • inดร.หทัยชนก กันตรง,exProf.Dr. Kunihiko UEMURA

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.หทัยชนก กันตรง, exKunihiko Uemura , exSumiyo Kanafusa, exChieko Takahashi , "Minimum Heating Pasteurization of Watermelon Puree using High Electric Field Alternating Current", The 2018 Annual Meeting of the Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry (JSBBA 2018), 15 - 18 มีนาคม 2018, นาโกย่า ญี่ปุ่น