ผงข้าวไรซ์เบอรร์รี่งอกผสมใบชะมวง/เห็ดหูหนูขาว-ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองเเละบำรุงผิว