การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของพริกแห้งและพริกป่นที่ปลอดภัยต่อการบริโภคและการใช้ในระดับอุตสาหกรรม


แสดงความคิดเห็น

(0)