การพัฒนาวิธีการออกแบบวัสดุฝังในแบบเฉพาะบุคคลสำหรับงานศัลยกรรมความงามด้วยวิธีคำนวณทางคอมพิวเตอร์