การพัฒนาวิธีการสกัดและการกักเก็บสารสำคัญจากกระชายเหลืองเพื่อใช้เป็นสารอาหารฟังก์ชั่น