การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดฟักทองเพื่อสุขภาพ

  • ผู้ประกอบการ (คุณอรัญตรี ไชยเคน ที่อยู่ 99/39 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านเดอะภูธารา ถ.พัฒนาการ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2559-2560)

  • inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

  • inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี