การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยตากเสริมกรดอะมิโนและเกลือแร่

  • บริษัท จีโนเท่ จำกัด เลขที่47 ถนนนวธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2560-2561)

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส,inนางสาวชุษณา เมฆโหรา

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี