การวิจัยและพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันจากผลอะโวกาโด

  • ผู้ประกอบการ (คุณบริบูรณ์ ศักดาปรีชา 119 ม20 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทร 097-9987455)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2560-2561)

  • inนายศิริพงษ์ เทศนา

  • inนายศิริพงษ์ เทศนา,inนายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี