การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อมะพร้าวอบนุ่มสำหรับเป็นอาหารว่าง