การพัฒนาวิธีการทดสอบคุณสมบัติต้านจุลชีพและราของพื้นผิว evaporator fin