โครงการจัดจ้างผลิตระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV)