การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อรองรับการผลิตแบบ Industrial 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำมันปาล์มสำหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ


แสดงความคิดเห็น

(0)