งานเตรียมแผ่นหินบางขัดมัน แบบ Double polished จำนวน 36 ตัวอย่าง