วางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่พื้นที่ บริษัทยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)