การวิเคราะห์โครงสร้างและรูปแบบของแร่ควอตซ์ที่สะสมในตัวเนื้อไม้