การเตรียมผ้าแบบไม่ถักทอเส้นใยนาโนคอมโพสิคของพอิแลคติกแอซิคเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผ้าปิดแผล

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exNareerat Kamlong, exNicha Thiangtrong, exRattanaphol Mongkholrattanasit, "Comparison the Physical and Antimicrobial Properties of Poly(Lactic Acid) Film and its Composites with ZnO Nanoparticles", Key Engineering Materials, ปีที่ 772, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2018, หน้า 100-104
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exN. Boonjuban, exJ. Sangkhachat, exA.Wattanakornsiri, exR. Mongkholrattanasit, "Mechanical Properties of Biocomposite Films Based on Poly(Lactic Acid) Reinforced with Cellulose Fibers", Solid State Phenomena, ปีที่ 280, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 410-414
Publish Year International Conference 3
2019 exRattikan Klangnum, exNarumol Sangchajoen , inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Effect of ZnO concentrations of the PVA electrospun on to the photocatalytic activity", The 14th International Workshop for East Asian Young Rheologists (IWEAYR-14), 23 - 26 มกราคม 2019, Nagoya ญี่ปุ่น
2019 exNitchakan Waiyakoon, exMonthakan Sukwilai, exChalita Kongmueang, exBudsarin Damrongsak, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization of the electrospun fiber mats based on poly(lactic acid) for medical applications", The 14th International Workshop for East Asian Young Rheologists (IWEAYR-14), 23 - 26 มกราคม 2019, Nagoya ญี่ปุ่น
2019 exBudsakon Thanesthakul, exAksaraphak Yosta, exMasataka Sugimoto, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization the biofilm of PLA/PBS composited ZnO nanoparticles for packaging application", The 14th International Workshop for East Asian Young Rheologists (IWEAYR-14), 23 - 26 มกราคม 2019, ญี่ปุ่น