การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร Promotion of Mechanization in Rice Sector for CARD Countries กรณีศึกษาประเทศเคนยา ยูกานดาและเอธิโอเปีย