การตรวจสอบคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบไม่ทำลายโดยใช้ไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์

Publish Year International Journal 4
2022 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanarit Sakunasinha, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Automatic Classification of the Ripeness Stage of Mango Fruit Using a Machine Learning Approach", AgriEngineering, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, หน้า 32-47
2020 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exT.Sunpatanon, exT.D. Frank, "Photon entanglement on a chip, optical instability, and Haken–Zwanzig model", Physica D: Nonlinear Phenomena, ปีที่ 415, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 132760
2019 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, inดร.สันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTill D. Frank, "Simplified P-representation operator correspondence applied to quantum systems with generalized Kerr nonlinearity", Modern Physics Letters B, ปีที่ 33, ฉบับที่ 28, ตุลาคม 2019, หน้า 1950340-1-1950340-22
2018 inนายภัทรพงศ์ รักน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exAmiri, IS, exYupapin, P, "Array waveguide grating model for nanoparticle sensor applications", MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS, ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2018, หน้า 2259-2265