การเพิ่มมูลค่าเศษไหมไทยให้เป็นสารออกฤทธิ์เพื่อการส่งออกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง