การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “Co Co for Life : เนื้อมะพร้าวน้ำหอมแผ่นกรอบ”