การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ผงมะพร้าวน้ำหอม” เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์