วิธีการเอาชนะปัญหาการฟังของนิสิตไทยที่เรียนภาษาอังกฤษ

Publish Year International Conference 1
2018 inนางสาวชูศรี บัณฑิตวิไล, รองศาสตราจารย์, "METHODS TO OVERCOME COMMON LISTENING PROBLEMS ENCOUNTERED BY THAI STUDENTS LEARNING ENGLISH", 35th International Academic Conference, Barcelona, 15 - 18 พฤษภาคม 2018, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน