ปัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร

Publish Year National Conference 1
2017 exสุณิสา สุภาสูรย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมในจังหวัดนนทบุรี", โครงการการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 11 ปี2560, 30 มิถุนายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)