การพัฒนาฟิล์มไคโตซานผสมสารยับยั้งจุลินทรีย์ในการยับยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ Salmonella sp.

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยับยั้งจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผักและผลไม้ของฟิล์มไคโตซาน-กรดแกลลิค", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 17, 11 - 12 กรกฎาคม 2019, ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย