การออกแบบระบบควบคุมการเครื่องที่ของยานใต้น้ำบังคับระยะไกล