การสังเคราะห์และผลิตกรรมอนุภาคนาโนไม่ชอบน้ำยิ่งยวดและต้านจุลินทรีย์เพื่อเป็นสารเติมแต่งสำหรับการเคลือบบรรจุภัณฑ์กระดาษ

Publish Year International Journal 3
2022 exEakkapap Huajaikaew, exThananchai Piroonpan, exKasidit Booncharoen, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Comb-like poly(dodecyl methacrylate) modified SiO2 nanoparticles as nanohybrid coatings: Electron beam grafting and tuning superhydrophobic/water-repellent surface studies", Progress in Organic Coatings, ปีที่ 163, ฉบับที่ 106658, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 1-17
2021 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exKamonwon Haema, exParichart Kongkaoroptham, exSuttinun Phongtamrug, exThananchai Piroonpan, "Glycidyl methacrylate functionalized star-shaped polylactide for electron beam modification of polylactic acid: Synthesis, irradiation effects and microwave-resistant studies", Polymer Degradation and Stability, ปีที่ 189, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 109619-1-15
2020 exThananchai Piroonpan, exEakkapap Huajaikaew, exPichayada Katemake, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Surface modification of SiO2 nanoparticles with PDMAEMA brushes and Ag nanoparticles as antifungal coatings using electron beam assisted synthesis", Materials Chemistry and Physics 253 (2020) 123438, ปีที่ 253, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 1-13