การตัดสินใจการลงทุนภายใต้งบประมาณสำหรับโครงการที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน

Publish Year International Conference 2
2017 exNoppachai Thiratitsakun, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "Optimizing Sectional Device Investment in the Power Distribution System of Electricite Du Laos", The 18th Asia Pacific Industrial Engineering and Management System Conference (APIEMS2017), 3 - 6 ธันวาคม 2017, Yokyakata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2017 exKittisak Aussavawannanon, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "DCF Approach to Multi-Period Capital Budgeting Decision Making under Contingent Projects for Electricity Capacity Expansion", The 18th Asia Pacific Industrial Engineering and Management System Conference (APIEMS2017), 3 - 6 ธันวาคม 2017, Yokyakata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2018 exอภิชาติ บวรไชยชาญ, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินการลงทุนโรงไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 26 กรกฎาคม 2018, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย