ประสิทธิภาพของสารสกัดจากตำหรับยาไทยในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร