การพัฒนากระบวนการประยุกต์ทางพลาสมาเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม