การทำสำเนาลวดลายที่ทำจากโลหะบนสะพานผ่านฟ้าลีลาศเพื่อการอนุรักษ์