การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล


แสดงความคิดเห็น

(0)