พัฒนากระบวนการผลิตแป้งหมักขนมจีนด้วยเอนไซม์โปรตีเอสจากแบคทีเรีย