การตอบสนองทางสรีรวิทยาภูมิคุ้มกันเยื่อเมือกในลำไส้และระดับไซโตไคน์ในน้ำเลือดที่เกี่ยวข้องในกระต่ายโดยแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิต KU_Sej_LRR_2012 รีคอมบิแนนท์โปรตีน