การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะรอบด้าน:วิธีเชิงบูรณาการโมเดลองค์ประกอบหลักลักษณะนิสัยห้าด้านและกรอบการสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐาน