การกำจัดไนเตรตในน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกรีดักชันร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยานาโนไทเทเนียมไดออกไซด์

Publish Year International Journal 4
2022 exDuong Dinh Tuan, exCong Khiem, exEilhann Kwon, exYiu Fai Tsang, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exBui Xuan Thanh, exGrzegorz Lisak, exHongta Yang, exKun-Yi Andrew Lin, "Hollow porous cobalt oxide nanobox as an enhanced for activating monopersulfate to degrade 2-hydroxybenzoic acid in water", Chemosphere, ปีที่ 294, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022, หน้า 133441
2020 exรุจิยา ประทีป ณ ถลาง, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Environmental impacts and cost-effectiveness of Thailand’s centralized municipal wastewater treatment plants with different nutrient removal processes", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 256, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 1-120433-15
2020 exอรวรรณ โรจน์วิรุฬห์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์, exเฉลิมราช วันทวิน, "Effects of Initial Nitrate Concentrations and Photocatalyst Dosages on Ammonium Ion in Synthetic Wastewater Treated by Photocatalytic Reduction", International Journal of Photoenergy, ปีที่ 2020, ฉบับที่ 8893816, พฤศจิกายน 2020
2018 exผศ. ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "E. coli Bacteriostatic Action Using TiO2 Photocatalytic Reactions", International Journal of Photoenergy , ปีที่ 2018, ฉบับที่ 1-10, สิงหาคม 2018, หน้า 1-12