การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยานาโนไทเทเนียมไดออกไซด์