ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบพืชสกุลบุกและบุกอีรอกที่เติบโตในเรือนเพาะชำ

Publish Year National Journal 1
2017 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดวงใจ ศุขเฉลิม, "การศึกษาชีพลักษณ์ของพืชกลุ่มบุกบอนในเรือนเพาะชำ", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 47-57