การตรวจสอบปริมาณสารพฤกษเคมีบางชนิด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของเทียนบ้าน (Impatiens balsamina L.)