การโคลนและวิเคราะห์ยีน chitinase ของกาแฟอาราบิก้าพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963