เครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรียนแบบพกพาด้วยเทคนิค NIR

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, exศุทธหทัย โภชนากรณ์, exลลิตา ออมสิน, exยุรนันท์ บรรทัดจันทน์, "เครื่องวิเคราะห์ความอ่อน-แก่ทุเรียนด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 12 - 13 กรกฎาคม 2018, จันทบุรี อื่นๆ ประเทศไทย