การใช้ชานอ้อยดัดแปรในการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exThiti Kaisone, exPran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, exSumate Ouipanich, ex Yupawan Thongjun, "Study on physical properties of biodegradable composites based on cassava residue and bagasse fibers waste", 6th IAPSIT International Sugar Conference, 6 - 9 มีนาคม 2018, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย