การตรวจคัดกรองโมเลกุลขนาดเล็กที่ยับยั้งโปรติเอสหลัก (3CLpro) ของไวรัสโคโรนาในแมวโดยใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exAsst.Prof.Dr. Chih-Jung Kuo, exนันทวัน เพชรัตน์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Computer-aided virtual screening for small molecules that inhibit main protease (3CLpro) of feline coronavirus", การประนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18, 9 - 11 มกราคม 2019, อ.ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย